Политика за поверителност на личните данни


В тези Политики за поверителност са обобщени ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако се нуждаете от  повече информация и/или имате конкретни въпроси към нас във връзка с личните си данни, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти. Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни? 

С настоящото Ви уведомяваме, че за да използвате всички функционалности на нашия Сайт, ние трябва да обработим определени технически данни, които може да съдържат и лични такива. По принцип нямате задължение да ни предоставяте лични данни, когато използвате Сайта или услугите ни и това се основава единствено на Вашата свободна воля. Въпреки това, бихме искали да Ви уведомим, че без предоставянето на лични данни, ние няма да можем да Ви предоставим възможност за пълноценно използване на услугите ни и няма да успеете да закупите желаните от Вас продукти от онлайн магазина ни. Кои сме ние? 


Officev.bg” е собственост на „Офис В“ООД - търговско дружество, регистрирано в Република България пред търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 124510429


Officev.bg” администратор на лични данни и обработва личните Ви данни в пълно съответствие с изискванията и разпоредбите на eвропейското и национално законодателство, включително, но не само с: Общия регламент за защита на личните данни („ОРВЛД/ „GDPR”), Закона за защита на личните данни и др.Как да се свържете с нас?

Адрес: град Добрич ул. Независимост 12, Email: online@officev.bg ,

тел: 058/ 60 33 99


Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи ключови моменти иинформация на лесно достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Officev.bg  ” включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?

 • Каква е целта на тяхното събиране?

 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

 • С кого споделяме Вашите лични данни?

 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?


С тази Политика за поверителност Officev.bg декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.Какво са лични данни? 

Всяка информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко, представлява лични данни.Какви лични данни събира Officev.bg чрез този Сайт (уеб портал) за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до уеб портала и услугите си, Officev.bg събира следната информация за Вас:

 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашия Сайт: IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата HTTP, датата и часа на достъп до Сайта и/или услугите; 

 • Име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, тема на съобщение и съдържание на съобщението, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;

 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, в случай на заявки за пазаруване от онлайн магазинани, т.е. при сключване на договори и изпращане на заявки за използване на услугите на Officev.bg от Вас.


Ние не събираме чувствителни лични данни (като расова принадлежност, политически възгледи, здравна информация и биометрични данни и др.).На какво основание Officev.bg обработва личните Ви данни ?

Както означава обработване? Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни. 

Officev.bg обработва личните Ви данни на договорно основаниеза да предостави информация във връзка с възможност за предоставяне на искани от Вас услуги, договаряне за възможни поръчки и/или за да изпълни задълженията си към Вас по силата на вече отправена поръчка, т.е. налице са договорни отношения между Вас и „Officev.bg“ (чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679)


Officev.bg може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес за тази обработка, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. В такъв случай ние гарантираме, че обработването на лични данни не засяга значително Вашите интереси, нито Вашите основни права и свободи. Моля, обърнете внимание, че при обработката на личната ви информация на това основание, Officev.bg винаги ще се стреми да поддържа баланс между законните си интереси и Вашата защита в областта на конфиденциалността и поверителността.


Officev.bg обработва Вашите лични данни, за да гарантира законните си интереси, в следните случаи:

- за да разберем по-добре как взаимодействате с нашия Сайт и услуги;

- с цел подобряване, промяна, персонализиране или подобряване по друг начин на Сайта

- с цел да Ви предложим други продукти и услуги на Officev.bg


Officev.bg обработва личните Ви данни и след получено съгласие, което следва да е изрично, ясно, свободно и недвусмислено предоставено лично от Вас за целите на обработването. 

Съгласието Ви ще бъде необходимо като основание за обработка например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като влезете в акаунта си и коригирате съответните настрoйки, както и с изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл - online@officev.bg


Officev.bg обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.За какви цели събираме Вашите лични данни? 

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите, предлагани от Officev.bg ;

 • За да Ви предоставим достъп до нашия Сайт, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги;

 • За статистически и счетоводни цели при изпълнение на договорни задължения на  Officev.bg  към Вас.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.По какъв начин обработваме личните Ви данни? 

За да предостави услугите си Officev.bg обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

- чрез посещение на сайта ни за използване на онлайн магазина и другите услуги на Сайта ни;

- чрез попълване от Ваша страна на електронни форми на Сайта ни, включително при попълване на данни за регистрация или забравена парола на съществуващ акаунт;

- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация чрез акаунта Ви или чрез имейл до нас;

- чрез обработване на информация за Вашите посещения на Сайта ни;

- чрез обработка на информация за IP адреси, операционна система и тип браузър.Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните Ви данни е различен. При всяко положение  Officev.bg  ще съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигне целта, за която са събрани, или да спазва законовите изисквания и разпоредби. 

Ако желаете част от данните Ви да бъдат изтрити от базата данни на Officev.bg , можете сами да изтриете съответните данни, като използвате акаунта си или чрез интерфейса на Сайта ни.


В общия случай Вашите лични данни се съхраняват от нас на договорно основание, т.е. за изпълнение на договорни задължения и в този случай срокът за съхранение е 5 години от отпадане на договорното основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. 

Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочения по-горе срок във всеки случай на наличие на законово задължение за нашето Дружество да направим това.